เรื่องที่ 89 “สุเทพ” ชู สพท.คีย์แมนหลักต้องช่วยพัฒนาการศึกษา เล็งทบทวนนโยบายคูปองพัฒนาครู แต่ขอฟังปัญหาจากระดับพื้นที่ก่อน

"สุเทพ" ชู สพท.คีย์แมนหลักต้องช่วยพัฒนาการศึกษา เล็งทบทวนนโยบายคูปองพัฒนาครู แต่ขอฟังปัญหาจากระดับพื้นที่ก่อน

เลขาธิการ กพฐ.ถก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่งประเทศ มอบโจทย์ใหญ่ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ รับนโยบายต่างๆของสพฐ.มีทั้งดีและต้องปรับปรุง เล็งทบทวนนโยบายคูปองพัฒนาครู แต่ขอฟังปัญหาจากระดับพื้นที่ก่อน วันนี้ (29 พ.ค.) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ (สพท.) โดยดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า ขณะนี้ผู้บริหารการศึกษารวมถึงตนกำลังหลงผิดเรื่องการจัดการศึกษา ซึ่งมุ่งแต่สร้างให้เด็กเรียนเก่ง เรียนดี เรียนอย่างมีความสุข และมุ่งสู่ใบปริญญาโดยกลับพบว่าเรียนจบแล้วแต่ไม่มีงานทำ แต่ความจริงแล้วคือเราต้องจัดการเพื่อการมีงานทำ ดังนั้นการบริหารงานจากนี้เราต้องสร้างสะพานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ สพฐ. เช่น การจัดหลักสูตรอาชีพในโรงเรียนสพฐ. เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพในโรงเรียน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนบางแห่งปิดกั้นไม่ให้มีการเข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ ทั้งนี้ตนเชื่อมั่นว่าเขตพื้นที่ถือเป็นคีย์แมนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพราะใกล้ชิดกับโรงเรียนมากที่สุด ซึ่งตนจะขอรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาเรื่องการจัดการศึกษาในพื้นที่จากเขตพื้นที่ เพราะไม่อยากมอบเป็นนโยบายท็อปดาวน์ที่สั่งการจากส่วนกลางลงไปเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้เขตพื้นที่ช่วยคิดและสะท้อนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้มีนโยบายที่ตนอยากฝากให้เร่งทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมคือ จะต้องทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้ภายใน 2 เดือน เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ตนลงพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองค์ท่านทรงสอบถามและให้ความสำคัญเรื่องการอ่านภาษาไทยของเด็กเป็นอย่างมาก และในวันที่ 29 ก.ค.สพฐ.จะจัดงานวันภาษาไทยอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ส่วนนโยบายเรื่องโรงเรียนประจำตำบลตนจะปรับการดำเนินการใหม่ เพราะจากการลงพื้นที่และได้รับเสียงสะท้อนมาพบว่า มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศอยู่แล้วแต่กลับได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งในความรู้สึกของโรงเรียนนั้นเหมือนถูกลดเกรดลงจึงอยากให้มีการทบทวนการดำเนินการใหม่ สำหรับนโยบายโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ partner ship school และโรงเรียนประชารัฐที่มีการดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยจัดการศึกษานั้น โดยตนต้องการจะขยายผลแนวคิดหลักการดังกล่าวมอบโจทย์ให้เขตพื้นที่ดึงภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนการศึกษานำร่องเขตพื้นที่ละ 5 โรง ซึ่งเราต้องทำงานเชิงรุก เพราะการจัดการศึกษาจะมารองบประมาณจากรัฐอย่างเดียวคงไม่ได้ ขณะเดียวกันโครงการคูปองพัฒนาครูแบบครบวงจรนั้นตนเห็นว่านโยบายนี้มีหลักการที่ดี แต่กลับพบว่ามีปัญหาในการปฎิบัติ ดังนั้นเรื่องคูปองครูจะยกเลิกหรือไม่นั้นตนขอรับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่อีกครั้งว่าแนวทางกาาพัฒนาครูในอนาคตจะมีรูปแบบอย่างไรบ้าง

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
https://www.kroobannok.com/86770

โฆษณา

เรื่องที่ 88 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
https://www.kroobannok.com/86762

 

>> ดาวนโหลดไฟล์แนบ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2562
https://www.kroobannok.com/86762

เรื่องที่ 87 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และวันหมดอายุ
( โดยเลือกประเภทวิชาชีพทางการศึกษาที่เราต้องการทราบว่าใบออนุญาตเราหมดอายุตอนไหน กรอกเลขบัตรประชาชนเรา แล้วกดแสดงข้อมูล ) http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php
ไฟล์ประกอบ

 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู
 เตรียมเอกสาร
เอกสารเกี่ยวข้องคลิกที่นี่

ที่มา : https://data.bopp-obec.info/emis/news/news_view.php?ID_New=79340

เรื่องที่ 86 การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คูปองครูมาแล้ว! สถาบันคุรุพัฒนา ประกาศรับรองหลักสูตรอบรมครู ปีงบประมาณ2562

การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หากหน่วยพัฒนาครูมีข้อสงสัยประการใดขอให้ติดต่อสถาบันคุรุพัฒนาโดยตรงที่
02 281 1845
(ในวันและเวลาราชการ)
หรือ E-mail : info@kurupatana.ac.th
หรือ Facebook fanpage : https://www.facebook.com/kurupatanaksp/

———————-

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> announce-tpdi62-0

เอกสารแนบท้ายที่ 1 >> announce-tpdi62-1

เอกสารแนบท้ายที่ 2 >> announce-tpdi62-2

เอกสารแนบท้ายที่ 3 >> announce-tpdi62-3

**โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ ตามลิงก์ข้างต้นอย่างถี่ถ้วน**

———————-
*เสนอหลักสูตรที่นี่* ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (สำหรับหน่วยพัฒนาครู) >> digital.kurupatana.ac.th
———————-


เอกสารที่เกี่ยวข้องในการเสนอหลักสูตรฯ

*แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรฯ >> announce-tpdi62-2
*คู่มือการเสนอหลักสูตร >> click

———————-
คู่มือการลงทะเบียนวิทยากร >> click
คู่มือการเปิดรุ่น >> click
คู่มือการรายงานผลการอบรม >> click
คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ >> click
คู่มือการสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู >> click


 

 

 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id40507.html?fbclid=IwAR3EbmI3gPz55CvyXfP4AI8n7QWQtq_Eu6UmzaeRJb8LWRjQMZRiB4IeeS0

เรื่องที่ 85 ข่าวความคืบหน้าล่าสุด!! เกษียณอายุราชการ 63 ปี

ข่าวความคืบหน้าล่าสุด!! เกษียณอายุราชการ 63 ปี (ล่าสุด ณ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562)

ไขข้อสงสัยกับเลขาธิการ ก.พ. กรณีเกษียณอายุราชการ 63 ปี ***ข่าวความคืบหน้าล่าสุด ณ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 Update

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา สำนักงาน ก.พ.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.kroobannok.com/86631

เรื่องที่ 84 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

เรื่องที่ 83 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2562

…………………………………….

ตามประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในปีการศึกษา 2562จำนวน 18 อัตรา ซึ่งจ้างในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  พิจารณาคัดเลือก  ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 414 อาคาร คณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ที่มา : งานบุคคล โรงเรียนชุมแพศึกษา

 

ประกาศรับสมัคร