เรื่องที่ 10 วันที่ 30 มิถุนายน 56 สพม.25 ประกาศ ว5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
28 มิ.ย. 2556 
หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
อ้างถึง :  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04255/1795 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556
เนื้อหา
ดังเอกสารที่แนบ
กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล


หนังสือนำส่ง :  
1). 29-06-2013-9-32-552013062993205-2555.PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 29-06-2013-9-32-552013062993136-1396.pdf

 

ยินดีกับอ.รุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ และ อ.ชวนชื่น มลิลา ด้วยครับ ผ่านไปด่านหนึ่งแล้ว ขอให้ผ่านทุกด่านนะครับ ยินดีด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s