Archive for กรกฎาคม 9th, 2013

เรื่องที่ 11 กคศ.อนุมัติว5 เชี่ยวชาญ

ยินดีด้วยกับทุกท่านนะครับ

ก.ค.ศ. อนุมัติผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญ
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. โดยมี นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติทั้งหมด จำนวน ๙ ราย ได้แก่ อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ๑ ราย และครูเชี่ยวชาญ ๘ ราย)

อ่านรายละเอียด…

ที่มา http://www.otepc.go.th/index.php/news/40-2012-10-01-02-26-35/716-2013-07-09-08-29-47

วันที่ 9 ก.ค. 56

Advertisements