เรื่องที่ 25 อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2556 10:10
เขียนโดย นางสาวปิยดา ยั่งยืน
ฮิต: 532

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น จำนวน ๒๒ ราย ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์ ว ๒๕/๒๕๔๘ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย
๒. หลักเกณฑ์ ว ๑๗/๒๕๕๒ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๖ ราย ได้แก่
๒.๑ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๒.๒ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๒.๓ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๔ ราย
๓. หลักเกณฑ์ ว ๕/๒๕๕๔ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๘ ราย ได้แก่
๓.๑ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย
๓.๒ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย
๓.๓ ครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๔ ราย
๔. หลักเกณฑ์ ว ๑๓/๒๕๕๖ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน ๕ ราย และครูเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย

อ่านรายละเอียด…

 

ข้อมูลจาก ภว.1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s