งานพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนชุมแพศึกษา

เรื่องที่ 65 การเผยแพร่เอกสารอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

Posted on: กรกฎาคม 24, 2018

วันที่ 21-22 ก.ค. 61  ข้าพเจ้านายธนเดช  วิไลรัตนากูล ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เดินทางไปราชการ เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ระหว่างวันที่  21 – 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอนำเอกสารประกอบการอบรมมาเผยแพร่แก่คุณครูผู้สนใจ ดังนี้

_คู่มือการสร้างสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

612101014-1

612101014-2

612101014-3

612101014-4

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเองได้ครับ เอกสารอ่านง่าย สวยงาม อัดแน่นด้วยสาระดี เหมาะสำหรับคุณครูทุกท่าน

ที่มาเอกสาร : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การเผยแพร่

24 ก.ค.61

1.บล็อก academicteacher2013.wordpress.com

2.แชร์ไปยังกลุ่มไลน์ 24 กลุ่ม

3.แชร์ไปยังกลุ่ม Facebook 5 กลุ่ม

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: