เรื่องที่ 68 สพฐ.ชี้แจงครูที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกรุ่น

สพฐ.ชี้แจงครูที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกรุ่น

ที่มา : https://www.kroobannok.com/85247

Advertisements

เรื่องที่ 67 ครูเคว้ง!! โละคูปองพัฒนา 804 รุ่น ทำครูนับหมื่นเคว้ง ส่อยกเลิกอีก 790 หลักสูตร

ครูเคว้ง!! โละคูปองพัฒนา 804 รุ่น ทำครูนับหมื่นเคว้ง ส่อยกเลิกอีก 790 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการคูปองพัฒนาครูที่เชื่อมโยงวิทยฐานะโดยจัดสรรเงินให้ครูคนละ 10,000 บาท เลือกช็อปปิ้งหลักสูตรได้ตามความถนัด และสนใจ เพื่อนำความรู้ไปอบรมนักเรียน ว่า ได้รับแจ้งจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่ามีหน่วยจัดขอยกเลิกการจัดอบรม จำนวน 257 หลักสูตร 804 รุ่น จาก 79 หน่วยจัด จากทั้งหมด 1,207 หลักสูตร 8,000 กว่ารุ่น 276 หน่วยจัด เนื่องจากมีครูลงทะเบียนไม่ถึงเป้าหมาย ถ้ายังจัดจะทำให้ขาดทุน ตนได้แจ้งหน่วยพัฒนาว่าสามารถยกเลิกได้ แต่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับครู เบื้องต้นจะมีครูได้รับผลกระทบ 11,291 คน

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าน่าจะมีหน่วยจัดยกเลิกมากกว่านั้น เพราะจากการพิจารณาการลงทะเบียนหลักสูตรของครู พบว่า มีถึง 790 หลักสูตร 3,045 รุ่น จาก 193 หน่วย ที่มีครูลงทะเบียนไม่ถึง 25% ของจำนวนที่นั่งที่รับได้เต็มที่ สะท้อนว่าเสี่ยงต่อการยกเลิก เนื่องจากไม่คุ้ม ซึ่งถ้าทั้ง 3,045 รุ่นยกเลิก จะมีครูได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 27,222 คน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ชัดเจนต้องรอวันที่ 3 สิงหาคม เพราะตนแจ้งให้หน่วยจัดแจ้งสถาบันคุรุสภากรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการจัดอบรมภายในวันที่ 3 สิงหาคม พร้อมกันนั้น ต้องแจ้งไปยังครูที่ได้รับผลกระทบด้วย

“เพื่อไม่ให้ครูเสียสิทธิในการอบรมปีละครั้ง สพค.จะให้ครูเดินเข้าอบรมหน่วยจัดใดก็ได้ที่สะดวก แต่ต้องทำเอกสารแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ส่วนเรื่องเงิน ไม่น่ามีปัญหา เพราะใช้ระบบยืมเงินภายในอยู่แล้ว คาดว่าครูไม่น่าเสียสิทธิ เพราะมีหน่วยจัดรอช้อนครูกลุ่มนี้อยู่ ขณะเดียวกันหน่วยจัดที่ยกเลิก ก็จัดอบรมหลายรุ่น ฉะนั้น อาจแจ้งครูให้เข้าอบรมในรุ่นอื่นๆ ที่เหลืออยู่ก็ได้” นางเกศทิพย์ กล่าว

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีบางหน่วยพ่วงค่าที่พัก และค่าอาหารเย็น ในราคาลงทะเบียนที่เสนอขออนุมัติจาก สพฐ.แต่พอถึงเวลาจริงๆ ครูไม่ได้เข้าพักโรงแรม และไม่มีอาหารเย็นนั้น จากการตรวจสอบพบว่ามี 5 หน่วยจัดที่เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว จำแนกเป็น ห้างหุ้นส่วน 1 แห่ง ซึ่งจัดทั้งหมด 91 รุ่น, บริษัท, ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และมหาวิทยาลัย 2 แห่ง โดยในส่วนของห้างหุ้นส่วนที่รับผิดชอบโดยผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งจัด 91 รุ่นนั้น เบื้องต้นแจ้งว่าจะคืนเงิน ทั้งค่าที่พัก และอาหารเย็นให้ราชการเต็มจำนวน วงเงินประมาณ 2 ล้านบาท

“ครูไม่ได้เข้าพักโรงแรม เพราะเป็นการจัดอบรมภายในจังหวัดตัวเอง ห้างหุ้นส่วนเลยคืนค่าที่พักให้ครู 200 บาท/คน/คืน และคืนค่าอาหารเย็นให้ครูคนละ 100 บาท ขณะที่รายละเอียดค่าลงทะเบียนที่ห้างหุ้นส่วนแจ้งขออนุมัติจาก สพฐ.คือ ค่าที่พักโรงแรม 600 บาท/คน/คืน และค่าอาหารเย็น 100 บาท เพื่อจะได้เก็บส่วนต่างไว้ ทันทีที่เราทราบ เราไม่ยอม และได้แจ้งห้างหุ้นส่วนขอให้คืนเงินเต็มจำนวนประมาณ 2 ล้านบาท ส่วนที่ห้างหุ้นส่วนจ่ายให้ครูไปแล้วนั้น เป็นเรื่องของห้างหุ้นส่วน ไม่เกี่ยวกับ สพฐ.” นางเกศทิพย์ กล่าว

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_1064922

http://www.kruthai.info/1501/

เรื่องที่ 66 เชิญชวนสมัครกลุ่มในเฟสบุ๊คชื่อ Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

เชิญคุณครูทุกท่านที่มีความสนใจหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลง Logbook สมัครเข้ากลุ่มในเฟสบุ๊ค เพื่อสอบถามหรือติดตามความเคลื่อนไหวของ Logbook ได้โดยคลิกตามลิงค์ด้านล่างนี้

Logbook Teacher – บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครู

เรื่องที่ 65 การเผยแพร่เอกสารอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21-22 ก.ค. 61  ข้าพเจ้านายธนเดช  วิไลรัตนากูล ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เดินทางไปราชการ เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ระหว่างวันที่  21 – 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอนำเอกสารประกอบการอบรมมาเผยแพร่แก่คุณครูผู้สนใจ ดังนี้

_คู่มือการสร้างสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

612101014-1

612101014-2

612101014-3

612101014-4

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาด้วยตนเองได้ครับ เอกสารอ่านง่าย สวยงาม อัดแน่นด้วยสาระดี เหมาะสำหรับคุณครูทุกท่าน

ที่มาเอกสาร : ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การเผยแพร่

24 ก.ค.61

1.บล็อก academicteacher2013.wordpress.com

2.แชร์ไปยังกลุ่มไลน์ 24 กลุ่ม

3.แชร์ไปยังกลุ่ม Facebook 5 กลุ่ม

 

เรื่องที่ 64 ขอเชิญประชุมทางไกล ว 21/2560 วันที่ 12 กค 61

เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 4007,ว 4008 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว 21/2560)
ประเภทข่าว
ประเภทการส่ง ด่วนที่สุด
วันที่ จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
บันทึกโดย สำนัก สพร.
ผู้บันทึก nantown2010@gmail.com
วันที่บันทึก จันทร์ ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:53:20

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://personnel.obec.go.th/personel-office/sprnews_read.php?news=2132

 

เรื่องที่ 63 โปรแกรม LTeacher มีการปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

โปรแกรม LTeacher มีการปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ จะขึ้นสีแดงตรงช่องหมายเหตุ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวาน (11 ก.ค. 61) กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง ได้ที่ https://logbook-teacher.otepc.go.th

ที่มา : https://logbook-teacher.otepc.go.th/

เรื่องที่ 62 📍การดำเนินการหลังการเข้ารับการอบรม

การดำเนินการหลังการเข้ารับการอบรม

1. ให้ข้าราชการครูทำการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรหลังเข้ารับการอบรม ผ่านเว็บไซต์ https://training.obec.go.th (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
และดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย (กรณีสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้ว) หรือ ดำเนินการส่งใช้ใบสำคัญและคืนเงินส่วนที่เหลือ (กรณียืมเงินทดรองราชการ)
2. หลังครูเข้ารับการอบรม 30 วัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทำการประเมินผลการเข้ารับการอบรมของข้าราชการ ผ่านเว็บไซต์ https://training.obec.go.th/admin/
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ผอ.สพค.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
เวลา 14.15 น.